bahaya syirik Archive

Syirik dan Bahaya Syirik

Syirik merupakan perbuatan atau amalan yang menyekutukan Allāh Subhānahu wa Ta’āla didalam beribadah dan ini merupakan amalan yang sangat Allāh murkai, kebalikan dari Tauhid yang merupakan amalan yang paling Allah cintai. Sebagaimana halnya Tauhid yang …